Łysienie i leczenie łysienia

Najczęstszym typem łysienia występującego u mężczyzn to łysienie typu androgennego.

W procesie łysienia dochodzi do miniaturyzacji włosów co prowadzi do zmniejszenia grubości włosa, jego długości oraz utraty barwnika. Cały ten proces w końcu doprowadza do zaniku włosa.

W przypadku łysienia androgennego u mężczyzn zanik włosów dotycz części bocznych głowy-zakoli oraz szczytu głowy.
W normalnych warunkach występują 3 fazy wzrostu włosa anagen- faza wzrostu trwająca od 2 do 6 lat, katagen-faza zaniku włosa trwająca od 2 do 3 tygodni oraz telogen- faza odpoczynku włosa trwająca od 2 do 3 miesięcy.
W procesie łysienia androgennego dochodzi do skrócenia i zaniku fazy wzrostu włosa- anagenu.
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za proces łysienia typu męskiego są androgeny-męskie hormony płciowe.
W tym typie łysienia dochodzi do połączenia nadmiaru androgenów, zwiększonej genetycznej predyspozycji wrażliwości na androgeny oraz niezależnej od androgenów wrodzonej wrażliwości mieszków włosowych.

Już w czasach starożytnych Hipokrates zauważył, że u eunuchów nie występowało łysienie.

Obecnie wiadomo, że główny metabolit testosteronu- dihydrotestosteron(DHT) jest odpowiedzialny za proces łysienia typu męskiego.
Proces przemiany testosteronu w DHT zachodzi dzięki działaniu enzymu- 5? reduktazy.
Zahamowanie działania tego enzymu ma bezpośredni wpływ na proces łysienia.

Poza działaniem hormonów bardzo ścisły związek z łysieniem maja czynniki genetyczne, co zostało dowiedzione w grupie bliźniaków. Proces poszukiwania genu odpowiedzialnego za łysienie typu męskiego trwa nadal.

W leczeniu farmakologicznym łysienia typu androgennego stosuje się lek- finasteryd, który hamuje działanie enzymu 5?- reduktazy typu II.
Innym lekiem z tej grupy jest dutasteryd- przy czym lek ten hamuje oba typy I i II 5?-reduktazy.

Minoxidil to kolejny środek stosowany w leczeniu łysienia. Pomimo kilku teorii nie udało się jednoznacznie udokumentować sposobu jego działania. Powszechnie panuje pogląd, że mechanizm działania minoxidilu polega na zwiększeniu przepływu krwi przez mieszki włosowe.
W przypadku mężczyzn zalecane jest używanie 5% minoxidilu.

Inne leki stosowane w leczeniu łysienia to m.in. 2 % ketokonazol.
Również często pacjenci zażywają suplementy diety m.in. cynk, witaminy z grupy B.

W przypadku łysienia wykorzystuje się też terapię laserową o niskiej energii (low-level light therapy) , ale mechanizm tego działania nie został poznany i potwierdzony w badaniach naukowych.

Pomimo rozwoju leczenia zachowawczego w terapii leczenia typu męskiego należy pamiętać, że nadal jedynie transplantacja włosów jest zabiegiem, który może przywrócić akceptowany wygląd dla wielu pacjentów.


Comments are closed.