Dr Sandelewski na XXII Zjeździe ISHRS

W dniach od 8. do 11. października b.r. miał miejsce XXII Międzynarodowy Zjazd ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery). Również w tym roku uczestnikiem Zjazdu był dr Sandelewski z San-Med. Hair Transplant. Obrady zjazdowe odbywały się w stolicy Malezji Kuala Lumpur.

To wydarzenie to najważniejsze spotkania dla lekarzy zajmujących się transplantacją włosów.
Podczas Zjazdu dr Sandelewski miał okazję spotkać się i wymienić poglądy z wieloma specjalistami.

Podczas obrad prezentowano wiele interesujących tematów. Oddzielne sesje poświęcone były zabiegom FUE, FUT oraz BHT.
Przedstawiono najnowsze dane na temat zabiegów z użyciem robota ARTAS System.

Kilkakrotnie podkreślano fakt, że tylko lekarze stale podnoszący swoje kwalifikacje mogą spodziewać się najlepszych rezultatów przeszczepu włosów.
W chwili obecnej wiedzy jedynie transplantacja włosów jest zabiegiem, który jest w stanie spowodować rośnięcie włosów na obszarach głowy ich pozbawionych.
Bardzo wiele uwagi poświęcono zabiegom z użyciem osocza bogatopłytkowego PRP. Liczne dane kliniczne potwierdzają skuteczność tej terapii.

W tegorocznym zjeździe Polskę oprócz dr Sandelewskiego reprezentowali dr Kolasiński, dr Pietuszko oraz dr Saifi.


Comments are closed.