Oświadczenie ISHRS

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami dr Sharon A. Keene- Prezydenta ISHRS ( International Society of Hair Restoration Surgery) zabiegi transplantacji włosów powinny być wykonywane tylko przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje, szkolenia, doświadczenie i wiedzę. Wykonywanie zabiegów przez inne osoby w.g. opinii ISHRS może być niezgodne z prawem i wpływać na złe wyniki tych zabiegów.
Zabieg przeszczepu włosów to specjalistyczna procedura, której wykonanie przez doświadczony zespół kierowany przez lekarza- członka ISHRS to bezpieczeństwo dla pacjenta.

Wykonanie zabiegu przeszczepu włosów w takim ośrodku będzie związane z osiągnięciem zadowalających rezultatów.

Dr Sandelewski należy do grona nielicznych polskich lekarzy należących do prestiżowej organizacji ISHRS.

http://www.ishrs.org/content/qualifications-scalp-surgery


Comments are closed.