Czynniki wpływające na niepowodzenie zabiegów metodą FUE

Podstawową przyczyną jest nie odpowiednie przygotowanie osoby przeprowadzającej zabieg, brak kwalifikacji oraz doświadczenia, które jest niezbędne.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na efekt końcowy zabiegu jest proces uzyskiwania mieszków włosów, czyli właściwe pobieranie.
Zakłada się, iż próg uszkodzenia mieszków włosowych tzw. transfekcja, powinna wynosić poniżej 5%, gdzie w naszej klinice, San-Medical wynik wynosi 2-4% transsekcji podczas pobierania
W przypadku niedoświadczonej osoby wynik ten może sięgać nawet 30-40%, co skutkuje złym rezultatem zabiegu przeszczepu włosów.

Sposób w jaki zostają pobierane meszki włosowe jest bardzo istotny, w przypadku złego poboru następuje jego uszkodzenie, co negatywnie wpływa na pozytywny aspekt zabiegowy. Dzięki zastosowaniu specjalnego puch-a tzw.Hex punch mieszki włosowe bardzo łatwo można pobrać ze skóry głowy bez ich uszkodzenia.

Istotną kwestią jest również czas, w którym pobrany włos jest poza organizmem, im krótszy czas tym mniejsze są zaburzenia metaboliczne i lepszy rezultat. Maksymalny czas od pobrania do wszczepienia włosów w naszej Klinice San-Medical, to 4 godziny.

Porównując dwie metody, a mianowicie FUE oraz FUT, najistotniejszą kwestią jest ilość tkanek, jaką otoczone są meszki włosowe. W przypadku metody FUE jest ich znacznie mniej, należy zatem zachować szczególną ostrożność przy implantacji graftów by ich nie uszkodzić. W Klinice San-Medical, stosowane są specjalne implantatory, które poprawiają ochronę wszczepianych włosów, co przekłada się na lepsze rezultaty.


Comments are closed.