Metoda BHT


BHT-Body Hair Transplant

BHT to obecnie nowy kierunek w rozwoju transplantacji włosów.

BHT to rodzaj FUE. W tej technice pobierane włosy są z innych partii ciała niż głowa.

Najczęstszym miejscem pobrania włosów jest broda, klatka piersiowa, pachy.

Wskazaniem do tego typu procedur jest niewystraczająca ilość transplantów potrzebnych do uzyskania zadawalających rezultatów.

Zabieg wykonywany jest również w znieczuleniu lokalnym- nasiękowym.

Miejsce przygotowane do pobrania musi być ogolone . Włosy do przeszczepu powinny mieć długość ok 2- 3 mm.

Przed zabiegiem wykonywana jest dokładna ocena miejsca dawczego oraz określany zostaje zakres przeszczepianych włosów. Wykonywana dokumentacja fotograficzna zapewnia pełna anonimowość.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym- nasiękowym. Dr Sandelewski używa specjalnie dobranego roztwory znieczulającego, co ogranicza występowanie efektów ubocznych znieczulenia do minimum.

Do pobrania jednostek włosa- unitów dr Sandelewski używa specjalnych igieł transplantacyjnych o średnicy 0,75mm. Zastosowane igły pozwalają na pobranie włosów- pojedynczych unitów w najmniej inwazyjny sposób. Przy użyciu tych igieł w najmniejszym stopniu uszkodzona zostaje skóra, co pozwala na formowanie się niewidocznych blizn.

W ten sposób pobrane włosy przed przeszczep przechowywane są w specjalnych pojemnikach w temperaturze 8 stopni Celsjusza.

Na uprzednio przygotowane i zaznaczone miejsce przeszczepu wykonywane sa otworki dla poszczególnych jednostek włosowych.

Cześć zabiegu polegającą na wprowadzaniu w otworki pojedynczych włosów przebiega wygodnej dla pacjenta pozycji leżącej.

Dr Sandelewki osobiście nadzoruje wykwalifikowany personel , który wszczepia w tak przygotowane miejsca gotowe do transplantacji włosy.

Po zabiegu z założonymi opatrunkami pacjent może udać się do domu.